HERØYSPELET

ALLTID FØRSTE HELGA I JULI

VELKOMEN

TIL HERØYSPELET

HERØYSPELET

ALLTID FØRSTE HELGA I JULI

VELKOMEN

TIL HERØYSPELET

Aktuelt frå Herøyspelet...

Gå til nyhende -
 • 29/01/2016i Nyhende

  Herøyspelet 2016

  «Kongens Ring» vert arrangert den fyrste helga i juli kvart år. I 2016 er det 25 gongen spelet vert synt fram. Dei fire førestillingane skal synast fram: 2. juli kl. 13.30 2. juli kl. 17.00 3. juli kl. 13.30 3. juli kl. 17.00...
 • 22/07/2015i Nyhende

  Takk for i år -

  Etter nok eit fantastisk Herøyspel vil vi takke alle frivillige som både før, under og etter er med å gjere dette til Herøyspelet «Kongens Ring» -ei historisk, kulturell og dramatisk spelhelg år etter år. 25 år neste år! Takk til komitéleiarar og bidragsytarar på så mange område. I lag får vi det til! Sjåast neste...
 • 01/07/2015i Nyhende

  Pilegrimsdag under Herøyspelet

  Herøy kystmuseum har ei rekke ulike båtar. Søndag kan ein ro til kyrkje som ein ekte kystpilegrim. Tekst/Foto: Herøyspelet Etter morgonbøna kan du ro til kyrkje på Herøy. Så er det tid for rjomegraut, pilegrimsvandring og spel. Herøyspelet er ein del av den nasjonale kystpilegrimsleia og spelsøndagen byr på ein heil dag der du kan...
"....han røva deg, og heldt deg fanga..."
Til toppen