Aktuelt frå Herøyspelet

Kong Olav Haraldsson (Audun Sandem) i strid mot onde krefter. Foto: Odd Magne Kvalsund   Tekst: Torill Myren Både den nye Herøyhovdingen og regissøren av Herøyspelet kjem frå innspeling av neste års storfilm; «Kongens nei».   Rollekabalen for Kongens Ring er no på plass, og ein har fått til ei god blanding av erfaring og friskt

Herøyspelet fortel mellom anna om Heilag-Olav og følgjet hans sitt besøk på Herøy og kampen mellom gamal og ny tru. Med tida vart øya Herøy eit kyrkjeleg tyngdepunkt. Foto: Herøyspelet     Herøy vert no ein del av den nasjonale satsinga på kystpilegrimslei.   Fem vestlandsfylke og fire bispedøme står bak når ein vil løfte

Veteran: Gjennom heile året ligg Bjørn Stallar i bakhovudet og kviskrar replikkar hos Sigurd Nygård. Og ut på våren seier Bjørn ifrå om at Sigurd må begynne å la skjegget gro. Det er berre å gjere seg klar. FOTO: TORILL MYREN     Serviceingeniøren i Rolls har heile verda som sin arbeidsplass. Men første helga

TOP