Aktuelt frå Herøyspelet

Viking-brøla gjallar ut over bygda. På plenen blir det utkjempa harde slag medan replikkar frå Herøyspelet smell i lufta. Elias Leinebø (snart tolv) og Anthony Leinebø (snart tolv) er gode naboar øvst i Leinebygda og kollegaer i Herøyspelet. Dei har tenestegjort for Herøyspel-kongen som flaggberarar fleire gongar og har kjent at dei har vore ein

 Eva Mørkeset   Herøyspelet er ei stor teateroppsetning med mange barn og unge som deltek.  Difor har Herøyspelet valt å invitere leiaren for barneTeatret Vårt i fylket, Eva Mørkeset, til å opne spelet. Gjennom åra er det mange barn som har fått prøvd seg som skodespelarar og vore med på det store prosjektet som Herøyspelet

TOP