Aktuelt frå Herøyspelet

Takk for i år –

onsdag, 22 juli 2015 by

Etter nok eit fantastisk Herøyspel vil vi takke alle frivillige som både før, under og etter er med å gjere dette til Herøyspelet «Kongens Ring» -ei historisk, kulturell og dramatisk spelhelg år etter år. 25 år neste år! Takk til komitéleiarar og bidragsytarar på så mange område. I lag får vi det til! Sjåast neste

Herøy kystmuseum har ei rekke ulike båtar. Søndag kan ein ro til kyrkje som ein ekte kystpilegrim. Tekst/Foto: Herøyspelet Etter morgonbøna kan du ro til kyrkje på Herøy. Så er det tid for rjomegraut, pilegrimsvandring og spel. Herøyspelet er ein del av den nasjonale kystpilegrimsleia og spelsøndagen byr på ein heil dag der du kan

I helga er det Herøyspel

onsdag, 01 juli 2015 by

  Hedvig Garshol, Eirik del Barco Soleglad, Ketil Høegh, Ingrid Megård Sæter og Gerald Pettersen i gang med øvingane på Herøy amfi. Tekst/Foto: Herøyspelet   Hovudrollene er i gang med øvingane og søndag ettermiddag samlast heile spelfamilien til første storøving.   – Spelplassen her er berre heilt fantastisk, og i slikt ver er det som eit

TOP