Takk for i år –

by / onsdag, 22 juli 2015 / Published in Nyhende

Etter nok eit fantastisk Herøyspel vil vi takke alle frivillige som både før, under og etter er med å gjere dette til Herøyspelet «Kongens Ring» -ei historisk, kulturell og dramatisk spelhelg år etter år. 25 år neste år! Takk til komitéleiarar og bidragsytarar på så mange område. I lag får vi det til!

Sjåast neste sommar!

 

 

TOP