Herøyfolk

Rollenamn Skodespelar
Gunnlaug Alvsson  Magnar lillestøl
Jorild, kona hans  Amalie Torvanger Lied
Gorme Moltu Sveinsson   Erik Slettebakk
Gråla, kona hans
Ravna  Ann Margreth Slåttelid
Torkjell Blåskjegg  Fredrik Frantsen Gusdal
Gunnhild, kona hans  Pia Christine Voldsund
Skofte Leivsson frå Kvalsvik
Gyda, kona hans  Eva Kristin Frekøy
Trygve frå Hjalmarset
Ragnhild, kona hans  Oddhild Skorpen-Nilsen
Randulf Klypp frå Myklebostad
Gudrun, kona hans  Ann Kathrin Strand
Trym frå Bø
Kvålhild frå Leikanger  Synnøve Sandøy Voldsund
Eirik Flåværing Gunnar Sydhagen
Alvhild Haddalsbotn  May-Linn Andersen
Grim Øysteinsson
Eldbjørg frå Skorpa
Hugleik Haddalsbotn
Bergljot frå Runde
Ravna Randulfsdotter
Torgeir frå Mulen  Kristian Ødegaard Skeide
Øystein frå Folskn
Sigurd frå Notøy
Torbera kona hans  Marieta Penkova
Gamle Skofte
Sigurd Frå Moltu
Kårhild frå Torvik
Ingeborg Olavsdotter
Gudfrid frå Notøy
Roar frå Kopperstad
TOP