Herøyfolk

Rollenamn Skodespelar
Gunnlaug Alvsson
Jorild, kona hans
Gorme Moltu Sveinsson
Gråla, kona hans
Ravna
Torkjell Blåskjegg
Gunnhild, kona hans
Skofte Leivsson frå Kvalsvik
Gyda, kona hans
Trygve frå Hjalmarset
Ragnhild, kona hans
Randulf Klypp frå Myklebostad
Gudrun, kona hans
Trym frå Bø
Kvålhild frå Leikanger
Eirik Flåværing
Alvhild Haddalsbotn
Grim Øysteinsson
Eldbjørg frå Skorpa
Hugleik Haddalsbotn
Bergljot frå Runde
Ravna Randulfsdotter
Torgeir frå Mulen
Øystein frå Folskn
Sigurd frå Notøy
Torbera kona hans
Gamle Skofte
Sigurd Frå Moltu
Kårhild frå Torvik
Ingeborg Olavsdotter
Gudfrid frå Notøy
Roar frå Kopperstad
TOP