Herøyfolk

Rollenamn Skodespelar
Gunnlaug Alvsson  Magnar lillestøl
Jorild, kona hans  Amalie Torvanger Lied
Gorme Moltu Sveinsson  Erik Slettebakk
Gråla, kona hans Mathea Paulsen
Ravna  Ann Margreth Slåttelid
Torkjell Blåskjegg  Fredrik Frantsen Gusdal
Gunnhild, kona hans  Pia Christine Voldsund
Skofte Leivsson frå Kvalsvik Nils Herskedal
Gyda, kona hans
Trygve frå Hjalmarset
Ragnhild, kona hans  Oddhild Skorpen-Nilsen
Randulf Klypp frå Myklebostad
Gudrun, kona hans  Ann Kathrin Strand
Trym frå Bø Jan Ove Aarvik
Kvålhild frå Leikanger  Synnøve Sandøy Voldsund
Eirik Flåværing Gunnar Sydhagen
Alvhild Haddalsbotn  May-Linn Andersen
Grim Øysteinsson
Eldbjørg frå Skorpa
Hugleik Haddalsbotn
Bergljot frå Runde
Ravna Randulfsdotter
Torgeir frå Mulen  Kristian Ødegaard Skeide
Øystein frå Folskn Edvin Eri Pettersen
Torbera kona hans Mona Eri Pettersen
Gamle Skofte
Sigurd Frå Moltu
Kårhild frå Torvik
Ingeborg Olavsdotter
Gudfrid frå Notøy
Roar frå Kopperstad
TOP