Hovudroller i Herøyspelet

"UNN DEN FAGRE"

“MØRE-KARL”

"KONG OLAV HARALDSSON"

"RAGNAR HERØYHOVDING"

"INGA"

“INGOLV YNDA”

"KJERRING BRÅTE"

”FE DEN SYNSKE”
Bjørn Holum

Bjørn Holum

“FORTELJAREN”

Arrangementsleiar og kino- og konsetrhussjef Bjørn Holum sin bass har prega lydbildet i Herøyspelet sidan starten. Han er med i år for 26. gong og slår fast at det hende i Herøys gamle tid.

“BJØRN STALLAR”

”BISP GRIMKJELL”

...og i andre hovudroller:

Rollenamn Skodespelar
Edmund Munk
Battolf Gormsson
Ulvhild Randulvsdotter
Sverre frå Kleppe
TOP