Prestar og kongeflagg

Prestar

Rollenamn Skodespelar
Messar Finn Haral Myren
Eindride Kristmann Arlen Furset
Svein Spake Anette Paulsen
Asgeir Degn
Sigvalde Jomsprest Oddveig Frekøy Skeide
Svein hin Trufaste
Valdemar frode

Kongeflagg

Rollenamn Skodespelar
Torgils Bjørnsson
Alvhild Sigurdsdotter
Audun Bjørnsson Håvard Kristian Leivdal
Stein frå Eiksund Odd Helge Muldsvor
Bergliot frå Gurskøy Emilia Paulsen
Signe frå Rafteseth
Bjørg frå Rafteseth
Kristin Toralfsdotter
Torunn frå Dimnøy
Skutle Skofteson
Torunn frå Dimnøy
Alv Heilebrotjar
Sigleik frå Nautø
Gard frå Herø Thomas Skorpen-Nygjerde
TOP