Aktuelt frå Herøyspelet

Herøyspelet «Kongens Ring» er eit sogespel som årleg vert framført i Herøy Kommune på Sunnmøre. Sidan musikken og songen har så framtredande roller, vert spelet med rette kalla «Vikingmusikalen i havgapet». Framsyninga vert vist 2-3. juli 2016, og sidan starten har meir enn 50 000 personar sett dramaet mellom Unn den Fagre, festarmannen hennar Ingolv Ynda

Vi har opna for påmelding til dei ulike rollene på og utanfor scena til årets Herøyspel.  Her finn du skjema for påmelding.   I år markerer «Kongens Ring» 25 år, og styreleiar Tor Sindre Steinsvik er stolt over å kunne tilby denne opplevinga til publikum også i år. – Det vert både framsyningar, foredrag, økumenisk pilegrimsgudsteneste, pilegrimsvandringar og mykje folkeliv

Herøyspelet 2016

fredag, 29 januar 2016 by

Herøyspelet «Kongens Ring» vert arrangert den fyrste helga i juli kvart år og i 2016 er det 25-års jubileum for vikingmusikalen i havgapet. Dei fire førestillingane skal synast fram: 2. juli kl. 13.30 2. juli kl. 17.00 3. juli kl. 13.30 3. juli kl. 17.00 Her kan du kjøpe billettar.

Takk for i år –

onsdag, 22 juli 2015 by

Etter nok eit fantastisk Herøyspel vil vi takke alle frivillige som både før, under og etter er med å gjere dette til Herøyspelet «Kongens Ring» -ei historisk, kulturell og dramatisk spelhelg år etter år. 25 år neste år! Takk til komitéleiarar og bidragsytarar på så mange område. I lag får vi det til! Sjåast neste

Herøy kystmuseum har ei rekke ulike båtar. Søndag kan ein ro til kyrkje som ein ekte kystpilegrim. Tekst/Foto: Herøyspelet Etter morgonbøna kan du ro til kyrkje på Herøy. Så er det tid for rjomegraut, pilegrimsvandring og spel. Herøyspelet er ein del av den nasjonale kystpilegrimsleia og spelsøndagen byr på ein heil dag der du kan

I helga er det Herøyspel

onsdag, 01 juli 2015 by

  Hedvig Garshol, Eirik del Barco Soleglad, Ketil Høegh, Ingrid Megård Sæter og Gerald Pettersen i gang med øvingane på Herøy amfi. Tekst/Foto: Herøyspelet   Hovudrollene er i gang med øvingane og søndag ettermiddag samlast heile spelfamilien til første storøving.   – Spelplassen her er berre heilt fantastisk, og i slikt ver er det som eit

Viking-brøla gjallar ut over bygda. På plenen blir det utkjempa harde slag medan replikkar frå Herøyspelet smell i lufta. Elias Leinebø (snart tolv) og Anthony Leinebø (snart tolv) er gode naboar øvst i Leinebygda og kollegaer i Herøyspelet. Dei har tenestegjort for Herøyspel-kongen som flaggberarar fleire gongar og har kjent at dei har vore ein

 Eva Mørkeset   Herøyspelet er ei stor teateroppsetning med mange barn og unge som deltek.  Difor har Herøyspelet valt å invitere leiaren for barneTeatret Vårt i fylket, Eva Mørkeset, til å opne spelet. Gjennom åra er det mange barn som har fått prøvd seg som skodespelarar og vore med på det store prosjektet som Herøyspelet

Kong Olav Haraldsson (Audun Sandem) i strid mot onde krefter. Foto: Odd Magne Kvalsund   Tekst: Torill Myren Både den nye Herøyhovdingen og regissøren av Herøyspelet kjem frå innspeling av neste års storfilm; «Kongens nei».   Rollekabalen for Kongens Ring er no på plass, og ein har fått til ei god blanding av erfaring og friskt

Herøyspelet fortel mellom anna om Heilag-Olav og følgjet hans sitt besøk på Herøy og kampen mellom gamal og ny tru. Med tida vart øya Herøy eit kyrkjeleg tyngdepunkt. Foto: Herøyspelet     Herøy vert no ein del av den nasjonale satsinga på kystpilegrimslei.   Fem vestlandsfylke og fire bispedøme står bak når ein vil løfte

TOP